Program

  10:00-10:20     prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
  Otwarcie Konferencji i powitanie zaproszonych Gości                                                            
  10:20-10:40   Wystąpienia zaproszonych Gości
  10:40-11:00

  prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
 
„Historia Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu 

  Medycznego w Katowicach”

  11:00-11:20   prof. dr hab. Marek Łos - profesor wizytujący Katedry i Kliniki Laryngologii SUM
 
„Komórki macierzyste we współczesnej medycynie i laryngologii”
  11:20-11:40   prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz
  Katedra Biomateriałów, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  w Krakowie
  „Biomateriały we współczesnej medycynie i laryngologii”
  11:40-12:00

  prof. dr hab. inż. Maria Sozańska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Politechniki Śląskiej

  "Ultranowoczesne metody badań tkanek raka płaskonabłonkowego"

  12:00-13:00   Przerwa obiadowa                                                                                                            
  13:00-13:20

  dr n. med. Lucyna Klimczak-Gołąb
  „Górnośląski Program Leczenia Całkowitej Głuchoty za pomocą Implantów
  ślimakowych - 15 lat doświadczeń Katedry i Kliniki
Laryngologii SUM - analiza kliniczno

  - audiologiczna 110 wszczepionych implantów”

  13:20-13:40

  dr n. med. Aleksandra Ślaska-Kaspera
 
„Implanty zakotwiczone w kości skroniowej - analiza kliniczno - audiologiczna

 115 wszczepionych implantów”

  13:40-14:00

  dr n. med. Wojciech Smółka
 
„Protezy głosowe jako chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitym usunięciu krtani

  - analiza kliniczno - akustyczna 200 wszczepionych protez”

  14:00

  Zakończenie Konferencji